8.10.2008

YARATICILIK...


YARATICILIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN
DÖRT KURAL

1 .Düşüncelerinizi bir noktada yoğunlaştırın:
Bir fikri alıp onunla birlikte yaşarsanız gördüklerinizle büyülenirsiniz.
Hangi yöne gideceğinizi iyi belirleyin ve
her seferinde tek bir fikri içeri alın.

2 .Derinlemesine düşünmek aceleye gelmez.
En iyi sonuçlar için projenizi bilinç altınıza tam anlamıyla
yerleştirmeniz gerektiğini unutmayın.

3 .Fikirler geldiğinde yakalamaya hazır olun.
Sezgiler kısa ömürlü, gelip geçici düşüncelerdir.
Bu düşünceler kelebek gibi gelir ve çabucak uzaklaşıp giderler.
İçinden gelen sesi dinlemeyi öğrenen yaratıcı insan,
not defterini ve kalemini yanından ayırmaz.
Fikirler genellikle uyanmak üzereyken ya da gece boyunca geldiği için
kağıt kaleminiz yatağınızın başucunda olsun.

4 .Şimdi fikirlerinizi kullanmaya hazırsınız.
Bundan önceki basamaklarla işiniz bittikten sonra artık eleyici olabilirsiniz.
Şimdi bir çok fikir içinden hangilerini kullanmak istediğinize karar verme,
kalanları eleme ya da gelecekte kullanmak üzere depolama zamanıdır.
Bir saatlik yaratıcı düşünme, çok uzun süre kullanabileceğiniz fikirler üretebilir
ve her fikir yenilerini doğurur.
Gerçekten de sezgi,
Sonsuz’ la bağlantımızdır.

YARATICILIĞIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

1. BİREYSEL ENGELLER

1.1. Alışkanlıklar:
Çoğumuzun olgun birey olarak daha az yaratıcı davranmamızın nedeni
alışkanlıklarımızın kurbanı olmamızdandır.
Eğitim ve yaşantılarımızın sonucu düşüncemizi katılaştıran
alışkanlıklar geliştirmekteyiz.
Bu da sorunlara imgesel (hayalî) yaklaşmamızı engellemektedir.

1.2. Geçmiş Yaşantı:
Yeni sorunların çözümüne ipucu aramak için hayal gücümüzü serbest bırakarak
geçmiş yaşantıların sınırı içinde düşüncelerimizi sınırlayan alışkanlıkları
söküp atmamız gerekir.
Bunun için de kendimizi şartlanmış duygu ve eylemlerden
kurtarmamız gerekir.

1.3. Eğitimin Düşünce Biçimine Etkisi:
Her eğitim sistemi, kendi türüne göre yaratıcılığa engel oluşturan
birincil faktörlerden birisidir.
Okul eğitimi, düşünme biçimlerimiz hatta algılarımızı şekillendirmekte;
kişisel girişimi gündeme getirmek yerine geleneksel anlayışı savunmakta,
ilginin kuşaktan kuşağa geçişini ve normlara saygıyı özendirmektedir.

1.4. Kendine Güvensizlik:
Kendine güvenmeme,
fikirlerinin işe yaramayacağını düşünmek
yaratıcılığı önemli ölçüde etkiler.

1.5. Mükemmeli İsteme ve Uyumculuk:
Yaptığı işlerde mükemmeli isteyen ve kurallara aşırı uyum gösteren bireyler
yaratıcılıklarına gem vurmaktadırlar.

1.6. Hata Yapma Ve Eleştirilme Korkusu:
Büyük buluşlar birçok hatanın ardından yapılmışlardır.
Bu yüzden yaratıcılık sürecinde hata yapmaktan korkmamak,
aksine hatalardan ders çıkararak
olaylara değişik açılardan yaklaşmak gerekir.